szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O Z N A M

riaditeľstva školy
 
Od 12.10.2020 nebude mať výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor prezenčnú formu umeleckého vzdelávania. Väčšinou budú žiaci vzdelávaní dištančne, v niektorých odboroch čiastočne i individuálnou prezenčnou formou.
Triedni učitelia oslovia svojich žiakov.
V hudobnom odbore sa žiaci ďalej vzdelávajú podľa platného rozvrhu, len hudobná teória nebude vyučovaná prezenčnou formou ale dištančne (žiaci budú mať zadané úlohy elektronicky, a tak bude prebiehať i spätná komunikácia). 

Absolventi školy v školskom roku 2019/2020
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Študijný program 2020/2021


Vyplnenú prihlášku na štúdium a čestné vyhlásenie rodičom pre zber údajov pošlite na adresu školy alebo na e-mail orichova@gmail.com, alebo priamo odovzdajte vyučujúcemu počas prijímacích skúšok.

ŠKOLNÉ 2020-21

Číslo účtu školy, na ktoré treba zasielať školné je:
SK95 5600 0000 0006 7887 8001.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pridajte si nás na Facebook 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky