szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


OZNAMY

 
OZNAM  PRE ŽIAKOV  ŠKOLY

Od 15.06.2020 sa budú vyučovať i žiaci skupinového vyučovania (výtvarný, tanečný i literárno-dramatický odbor).
Učiť sa bude podľa platného rozvrhu na školský rok 2019/2020.

                                            PhDr. Mária  Orichová, riaditeľka školy


OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY

Prosíme rodičov našich žiakov, aby tu zverejnené tlačivo 
Čestné vyhlásenie rodičom pre zber údajov vyplnili a podpísali. Oskenované alebo odfotené odoslali na: orichova@gmail.com najneskôr do konca júna 2020.
Ďakujeme.                              PhDr. Mária Orichová, riaditeľka školy

Riaditeľstvo Súkromnej základnej umeleckej školy Trenčín, Ulica Novomeského 11, 911 08 Trenčín oznamuje rodičom budúcich žiakov školy, že tlačivo na vyplnenie prihlášky žiaka SZUŠ TN, Ulica Novomeského 11, 911 08 Trenčín, treba vypísať a elektronicky odoslať na e-mailovú adresu: orichova@gmail.com do 21.augusta 2020.

Prihláška na stiahnutie tu: Prihláška 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM na školský rok 2019/2020
___________________________________________________________________________________________________________________

Študijný program 2020/2021


Vyplnenú prihlášku na štúdium a čestné vyhlásenie rodičom pre zber údajov pošlite na adresu školy alebo na e-mail orichova@gmail.com, alebo priamo odovzdajte vyučujúcemu počas prijímacích skúšok.

ŠKOLNÉ 2019-20

Číslo účtu školy, na ktoré treba zasielať školné je:
SK95 5600 0000 0006 7887 8001.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pridajte si nás na Facebook 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky