szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úspešné umiestnenia našich speváčok sme priniesli i zo súťaže Stančekova Prievidza.
Veľká gratulácia našej speváckej reprezentácii v súťaži 7. ročník celoslovenskej súťaže v pop speve FULLSTAR 12.03.2024 pod pedagogicjkým vedením Mgr. Slávky Meravej!
Dve miesta v zlatom pásme: S. Ondrášková a N. Balajová
Jedno miesto v striebornom pásme : L. Tekulová
Dva pamätné listy . K. Barišová a M. Vavrušová.

VYUČOVANIE HUDOBNEJ TEÓRIE
v školskom roku 2023 – 2024
 

Veľkomoravská 12, 5.D - pondelok
13,00 – 13,45 hod. – 1. a 2. ročník / 1. časť
13,55 – 14,40 hod. -  3. ročník / 1. časť
14,50 – 15,35 hod. – 4. ročník / 1. časť
14,50 – 16,00 hod. -  1.,2.,3. ročník / 2. časť
 

Na dolinách 27, Trenčín , 2.B - pondelok
16,20 – 17,05 hod. -  4. ročník / 1. časť
16,20 – 17,30 hod. -  1., 2., 3. ročník / 2. časť
Na dolinách 27, Trenčín, 2.B - utorok
13,00 – 13,45 hod. -  1. ročník / 1. časť
13,50 – 14,35 hod. -  2. a 3. ročník / 1. časť
 

Novomeského 11, Trenčín,  hudobná trieda na prízemí – streda
15,50 – 16,35 hod. – 1., 2. a 3. ročník / 1. časť
16,40 – 17,25 hod. -  4. ročník / 1. časť
16,40 – 17,50 hod. – 1., 2. a 3. ročník / 2. časť
 

Soblahov 404, v suteréne vedľa dielne – streda
17,10 -17,55 hod. – 2. a 3. ročník / 1. časť
Soblahov404, v suteréne vedľa dielne – piatok
14,10 – 14,55 hod. – 1. ročník / 1. časť
 
Vyučujú: Mgr. B. Hrabovská, č.t. 0948 635 297
                 M. Janišová, DiS.art, č.ť. 0911 882 477
                 Bc. A. Petrovič, č.t. 0951 356 694

Prihláška na štúdium tu.

Čestné vyhlásenie rodiča.
Promo filmy k našim umeleckým odborom nájdete na našej Facebookovej stránke SZUŠ Novomeského 11.


Študijný program 2024/2025


Vyplnenú prihlášku na štúdium a čestné vyhlásenie rodičom pre zber údajov pošlite na adresu školy alebo na e-mail orichova@gmail.com, alebo priamo odovzdajte vyučujúcemu počas prijímacích skúšok.

ŠKOLNÉ 2024-25

Číslo účtu školy, na ktoré treba zasielať školné je:
SK95 5600 0000 0006 7887 8001.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pridajte si nás na Facebook 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky