szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Prihláška na štúdium tu.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
k stiahnutiu tu
Promo filmy k našim umeleckým odborom nájdete na našej Facebookovej stránke SZUŠ Novomeského 11.GRATULUJEME 
našim žiakom z výtvarného odboru v úspešnom umiestnení sa v súťaži Vesmír očami detí!
Alex Mokráň, 11 r. , získal postup do celoslovenského kola, učiteľka Mgr.J.Erteľová a práca Mie Kubičkovej, 5.r., bola medzi ocenenými prácami, učiteľka Mgr.K.Kubičková.


Odkaz na Veľkonočný koncert:


Absolventi školy v školskom roku 2019/2020
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Študijný program 2021/2022


Vyplnenú prihlášku na štúdium a čestné vyhlásenie rodičom pre zber údajov pošlite na adresu školy alebo na e-mail orichova@gmail.com, alebo priamo odovzdajte vyučujúcemu počas prijímacích skúšok.

ŠKOLNÉ 2021-22

Číslo účtu školy, na ktoré treba zasielať školné je:
SK95 5600 0000 0006 7887 8001.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pridajte si nás na Facebook 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky