szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úspešné umiestnenia našich speváčok sme priniesli i zo súťaže Stančekova Prievidza.
Veľká gratulácia našej speváckej reprezentácii v súťaži 7. ročník celoslovenskej súťaže v pop speve FULLSTAR 12.03.2024 pod pedagogicjkým vedením Mgr. Slávky Meravej!
Dve miesta v zlatom pásme: S. Ondrášková a N. Balajová
Jedno miesto v striebornom pásme : L. Tekulová
Dva pamätné listy . K. Barišová a M. Vavrušová.

Prihláška na štúdium tu.

Čestné vyhlásenie rodiča.
Promo filmy k našim umeleckým odborom nájdete na našej Facebookovej stránke SZUŠ Novomeského 11.


Študijný program 2024/2025


Vyplnenú prihlášku na štúdium a čestné vyhlásenie rodičom pre zber údajov pošlite na adresu školy alebo na e-mail orichova@gmail.com, alebo priamo odovzdajte vyučujúcemu počas prijímacích skúšok.

ŠKOLNÉ 2024-25

Číslo účtu školy, na ktoré treba zasielať školné je:
SK95 5600 0000 0006 7887 8001.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pridajte si nás na Facebook 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky