szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Talentové prijímacie skúšky


 
Na prijímacích skúškach zisťujeme u záujemcov tieto schopnosti:
 
Výtvarný odbor
 
v schopnosť tvarového, farebného a priestorového vnímania
v stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa vlastnej predstavy a podľa  skutočnosti
 
Tanečný odbor
 
v pohybové a hudobné schopnosti
v rytmické cítenie
v telesná spôsobilosť
 
 
Hudobný odbor  ( spev, klavír, akordeón, zobcová flauta, priečna flauta, trubka, gitara, bicie, husle, keyoboard )
 
v hudobné schopnosti
v rytmické cítenie
 
Literárno-dramatický odbor
 
v rečové schopnosti
v improvizácia na zadanú tému
v ľubovoľný úryvok prózy alebo poézie
 
 
     Vyplnený zápisný formulár ( je na web-stránke školy – www.szus-tn.sk) pošlite na adresu školy alebo na e-mail orichova@gmail.com , alebo priamo odovzdajte vyučujúcemu počas prijímacích skúšok.
 
3.04.2022  v Trenčíne                               PhDr. Mária Orichová, riaditeľka školy

Prihláška na štúdium tu.

Čestné vyhlásenie rodiča.
Promo filmy k našim umeleckým odborom nájdete na našej Facebookovej stránke SZUŠ Novomeského 11.


Študijný program 2022/2023


Vyplnenú prihlášku na štúdium a čestné vyhlásenie rodičom pre zber údajov pošlite na adresu školy alebo na e-mail orichova@gmail.com, alebo priamo odovzdajte vyučujúcemu počas prijímacích skúšok.

ŠKOLNÉ 2022-23

Číslo účtu školy, na ktoré treba zasielať školné je:
SK95 5600 0000 0006 7887 8001.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pridajte si nás na Facebook 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky