szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTUDIJNÝ PROGRAM na školský rok 2018/2019
___________________________________________________________________________________________________________________

Študijný program 2018/2019

Príjmacie skúšky vo výtvarnom, tanečnom, hudobnom a literárno - dramatickom odbore 
___________________________________________________________________________________________________________________

Súkromná základná umelecká škola Trenčín Novomeského 11 pozýva záujemcov o štúdium v školskom roku 2018/2019 na PRIJÍMACIE SKÚŠKY vo výtvarnom, tanečnom, hudobnom a literárno - dramatickom odbore.

Vyplnenú prihlášku na štúdium a čestné vyhlásenie rodičom pre zber údajov pošlite na adresu školy alebo na e-mail orichova@gmail.com, alebo priamo odovzdajte vyučujúcemu počas prijímacích skúšok.

ŠKOLNÉ 2018-19

Číslo účtu školy, na ktoré treba zasielať školné v 2. polroku školského roku 2017/2018 je:
SK95 5600 0000 0006 7887 8001.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pridajte si nás na Facebook 


Vaše dotazy:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky