szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O Z N A M

riaditeľstva školy
 
Od 8.4.2021 budú žiaci 1. stupňa ZŠ v hudobnom odbore vzdelávaní prezenčne. Triedni učitelia oslovia rodičov a dohodnú "kovidový rozvrh". Spev, flauta a hudobná teória sa budú naďalej vzdelávať dištančne.
Skupinové vyučovanie ( VO, TO, LDO ) ostáva v dištančnej forme vzdelávania.
Prosíme rodičov, aby poskytli učiteľom prezenčného vzdelávania potvrdenie o bezinfekčnosti na Covid 19 ( napr. foto, skenovaný doklad a pod. )


GRATULUJEME 
našim žiakom z výtvarného odboru v úspešnom umiestnení sa v súťaži Vesmír očami detí!
Alex Mokráň, 11 r. , získal postup do celoslovenského kola, učiteľka Mgr.J.Erteľová a práca Mie Kubičkovej, 5.r., bola medzi ocenenými prácami, učiteľka Mgr.K.Kubičková.


Odkaz na Veľkonočný koncert:
Na Facebookovej adrese Výtvarný Odbor Szuš sú pravidelne zverejňované úlohy pre všetky ročníky výtvarného odboru ( dištančné vzdelávanie ).


Absolventi školy v školskom roku 2019/2020
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Študijný program 2021/2022


Vyplnenú prihlášku na štúdium a čestné vyhlásenie rodičom pre zber údajov pošlite na adresu školy alebo na e-mail orichova@gmail.com, alebo priamo odovzdajte vyučujúcemu počas prijímacích skúšok.

ŠKOLNÉ 2020-21

Číslo účtu školy, na ktoré treba zasielať školné je:
SK95 5600 0000 0006 7887 8001.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pridajte si nás na Facebook 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky