vyučujúci - szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hudobný odbor
Kontaktné adresy učiteľov hudobného odboru
___________________________________________________________________________________________________________________DiS.art.  Mária Petrová, klavír,  vedúca predmetovej komisie
DiS.art. Dobroslava  Švajdová, spev
Ján Ondračka, klavír
Mgr. Jozefína Žinčáková, klavír
DiS.art. Miroslava Kočická, klavír
DiS.art. Vladimír Kočický, flauta
DiS.art. Ľubomír Michalec, flauta, bicie, akordeón
DiS.art. Martin Pleva, gitara
Ivan Dobiáš, gitara
Matúš Husár, husle
Mgr. Anna Plachká, hudobná náuka
Mgr. Dana Dolejská, hudobná náuka
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky