vyučujúci - szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hudobný odbor
Učitelia HO
___________________________________________________________________________________________________________________


Bc. Lukáš Trautenberger, klavír, vedúci predmetovej komisie
Mária Petrová, DiS.art. klavír
Ján Ondračka, klavír, spev, flauta, hudobná náuka
Mgr. Jozefína Žinčáková, klavír
Mgr. Viktória Kotrasová, spev, flauta, hudobná náuka
Bc. Diana Minarovičová, Dis.art , spev
Bc. Anna Kabas, gitara
Mgr. Veronika Staňková, husle
Ing. Peter Škriečka, husle
Marek Piliš, DiS.art, gitara
Jozef Maňák, akordeón
Mgr. Andrej Petrovič, gitara
Bc. Eva Streľcová, klavír
T. Uhliar, DiS.art, husle, gitara
Mgr. Slávka Meravá, spev
Ľubomír Adamko, DiS.art, dychové nástroje
Ing. Peter Škriečka, husle
Mgr. Ján Staňo, bicie nástroje

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky