vyučujúci - szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hudobný odbor
Kontaktné adresy učiteľov hudobného odboru
___________________________________________________________________________________________________________________Mária Petrová, DiS.art. klavír, vedúca predmetovej komisie
Dobroslava Švajdová, DiS.art. spev
Ján Ondračka, klavír
Mgr. Jozefína Žinčáková, klavír
Vladimír Kočický, DiS.art. flauta
Ľubomír Michalec, DiS.art. flauta, bicie, akordeón
Martin Pleva, DiS.art. gitara
Ivan Dobiáš, gitara
Mgr. Anna Plachká, hudobná náuka
Mgr. Dana Dolejská, hudobná náuka
Mgr. Viktória Kotrasová
PaedDr. Ľuba Kotlebová
Milica Ilčíková, DiS.art
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky