vyučujúci - szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hudobný odbor
Kontaktné adresy učiteľov hudobného odboru
___________________________________________________________________________________________________________________Mária Petrová, DiS.art. klavír, vedúca predmetovej komisie
Dobroslava Švajdová, DiS.art. spev
Ján Ondračka, klavír, spev, flauta, hudobná náuka
Mgr. Jozefína Žinčáková, klavír
Vladimír Kočický, DiS.art. spev, flauta, hudobná náuka
Mgr. Viktória Kotrasová, spev, flauta, hudobná náuka
Bc. Diana Minarovičová, Dis.art , spev
Bc. Lukáš Trautenberger, klavír
Bc. Anna Kabas, gitara
Mgr. Veronika Staňková, husle
Ing. Peter Škriečka, husle
Marek Piliš, DiS.art, gitara
Jozef Maňák, akordeón

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky