odbor - szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Literárno-dramatický odbor
Literárno-dramatický odbor
___________________________________________________________________________________________________________________


Predovšetkým rozvíja a kultivuje osobnosť dieťaťa. Prostredníctvom dramatických činností získava schopnosti ako sú: zrozumiteľný a hlasný hovorený prejav, pohybová koordinácia, kreatívna improvizácia. Sú to schopnosti, ktoré dieťa uplatní nielen v ďalšom štúdiu ale i v bežnom živote.

Pri SZUŠ Trenčín pôsobí Divadelný súbor Talent, ktorý každý rok pripraví veľké predstavenie s dosahom nielen na žiakov, študentov, rodičov a priateľov SZUŠ Trenčín, ale na celú kultúrnu verejnosť v meste Trenčín a okolie. Jeho vystúpenia sú verejné a vždy majú skvelú divácku účasť a ohlasy. Za všetky úspešné produkcie DS Talent spomeňme autorský projekt detektívky Hadia nora, ale aj klasiku Williama Shakespeara Sen noci svätojánskej, hru bratov Čapkovcov Zo života hmyzu, Andersenovu Snehovú kráľovnú v úprave Zuzany Mišákovej, Čarodejníka z krajiny OZ v úprave Simona Kopunca, Alicu v krajine Vianoc či Petra Pana v úprave Michaely Gallovej, či Jáánošíííka od Stanislava Štepku. 

Talentovaní žiaci získavajú prax v profesionálnom súbore. Vďaka spolupráci s Mestským divadlom Trenčín majú naši žiaci možnosť uplatniť sa v detských alebo komparzových úlohách v rôznych inscenáciách (napr. muzikály Perinbaba a Pinocchio a jeho divadelný sen, ale aj v náročnej činohre Nádej Dubček a pod.). Podieľajú sa tiež na organizácii a získavajú tak potrebné skúsenosti do života. Táto prax je dôležitou aj pri prijímacom konaní na konzervatóriá a vysoké školy umeleckého a humanitného zamerania. 

Každý rok má LDO SZUŠ Trenčín úspešných žiakov a študentov, ktorí sú prijatí na konzervatóriá a VŠMU. Naši absolventi študujú herectvo, réžiu, divadelnú vedu, pedagogiku hudobno-dramatického odboru a mnohé iné príbuzné odbory.

Prípravné štúdium


( 4-6 rokov ) rozvíja sociabilitu detí kolektívnou a individuálnou činnosťou. Učí ich vžívať sa do rôznych rolí, rozvíja základy asertivity a empatie, pohybovú dispozíciu detí a ich rytmické cítenie v pohybovom a zvukovom prejave ako základ dramatického výrazu.

Základné štúdium sa delí na 1. a 2. stupeň.


1. stupeň ( 7-13 rokov)

Obsahom je komplexná tvorivá dramatická činnosť so všetkými zložkami vrátane práce s improvizovanou bábkou. Dieťa integruje základné prvky prípravného štúdia, ako sú rečové, pohybové hudobno-rytmické a špeciálne výtvarné činnosti. Zlepšovanie pamäte sa realizuje memorovaním textov.

2. stupeň ( od 14 rokov )

Obsahom vzdelávanie sú: zvládnutie základných pravidiel dramatickej hry a vedomé uplatňovanie osvojených prvkov odborných vedomostí v dramatickej hre.

Dĺžka vyučovacích blokov je daná učebnými plánmi pre ZUŠ schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Po úspešnom absolvovaní každého ročníka dostáva žiak vysvedčenie.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky