vyučujúci - szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Tanečný odbor
Kontaktné adresy učiteľov tanečného odboru
___________________________________________________________________________________________________________________


Mgr. Vladimír Ondrovič, vedúci predmetovej komisie
Veronika Morisson, DiS.art.
Mgr. Jana Koštalová
Jozef Čakloš
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky